Usługi wykonawcze

Dział Kontraktów Wykonawczych zajmuje się realizacją usług wykonawczych dla potrzeb energetyki, kolei, górnictwa, hutnictwa oraz wyspecjalizowanych przedsiębiorstw wykonawczych.
 
Dział koordynuje i realizuje zadania inwestycyjno-wykonawcze, od projektu po wykonanie
z zapewnieniem dostaw niezbędnych materiałów prowadząc tematy samodzielnie lub w innych formach w tym konsorcjalnych.
Do zakresu działań zaliczają się  usługi tj.:
- układanie oraz wymiana linii kablowych NN i ŚN,
- modernizacja instalacji elektrycznej,
- modernizacja oraz wymiana rozdzielnic,
- budowa linii telekomunikacyjnych,
- modernizacja instalacji oświetlenia,
- zabezpieczenia antykorozyjne.
- współpracujemy z podwykonawcami,
- koordynujemy dostawy towarów w ramach realizowanych kontraktów.

Przykładowe realizacje:
• Remont wież oświetleniowych na obiekcie sportowym przy ul. Cichej 6 w Chorzów -Miejski Ośrodek Rekreacji  i Sportu w Chorzowie"

• Wykonanie instalacji podgrzewanej murawy na obiekcie przy ul. Cichej 6 w Chorzowie - Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu w Chorzowie

• Wykonanie modernizacji i przebudowy stadionu sportowego w Bytomiu przy ul. Olimpijskiej 2 wraz
z opracowaniem dokumentacji projektowej - Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bytomiu

• Przebudowa części hali remontowej ZUR pod montaż kabino-suszarki lakierniczej wraz z dostawą
i zabudową kabino- suszarki - Tramwaje Śląskie S.A.

• Modernizacja systemu sterowania i nadzoru wraz z układem elektrycznym bloków nr 7-12 w PGE Elektrownia Bełchatów – prace związane z gospodarką kablową -  Emerson Process Management

• Budowa nowej hali sprężarek wraz z urządzeniami i układami pomocniczymi na potrzeby dostaw sprężonego powietrza w systemie „pod klucz”   Spółka Energetyczna„JASTRZĘBIE” S.A."

• Budowa kanalizacji kablowej dla przebudowy sieci elektroenergetycznej i teletechnicznej (II etap) do upadowej odstawczo-transportowej z powierzchni do poz. 400m w KW S.A. O/KWK „Marcel

• Modernizacja sieci elektroenergetycznej zasilającej poziom -600 w JSW S.A. KWK „Borynia-Zofiówka-Jastrzębie” Ruch „ Jas-Mos”

• Budowa estakady kablowej wraz z wyłożeniem kabli 6 kV oraz  modernizacja rozdzielni  6 kV
w Południowym Koncernie Węglowym S.A. – ZG Janina

• Budowa linii kablowej 30 kV relacji Huta – rejon kopalni „Olkusz” -  Zakłady Górniczo - Hutnicze  „Bolesław” S.A."


Praca Działu Kontraktów Wykonawczych oparta jest także na poszukiwaniu nowych rozwiązań
i wykorzystywaniu ich podczas realizowanych inwestycji przykładem tego może być  budowa nowej hali sprężarek na zlecenie SEJ  S.A., w której zabudowane  sprężarki zużywają o 15 % mniej energii elektrycznej od sprężarek starego typu, a dostarczane powietrze będzie zarówno oczyszczane, odwadniane oraz chłodzone do temperatury około 5 do 7 stopni C, szczególnie w okresie wysokich temperatur. Jest to pierwsze w polskim górnictwie takie rozwiązanie.
Natomiast w ramach inwestycji dla Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. KWK „Borynia-Zofiówka-Jastrzębie” Ruch „Jas-Mos”, po raz pierwszy została zastosowana nowa konstrukcja kabli szybowych Ś/N jednożyłowych typu YHKGXSyn (A)3,6/6/7,2 kV , jest to kabel górniczy elektroenergetyczny z ekranem indywidualnym z żyłą miedzianą, o izolacji z polietylenu usieciowanego w powłoce polinitowej, wzmocniony skrętkami aramidowymi w osłonie powlekanej nierozprzestrzeniającej płomienia.

Szybki kontakt

ELTRANS Sp. z o.o.
ul. Inwalidzka 11
41-506 Chorzów
 
Zadzwoń do nas:
32 349 50 50
32 349 50 31
Napisz do nas:
info@eltrans.pl


Należymy do
 

Oferta

Zainteresowany? Zapoznaj się z naszą ofertą handlową

Sklep on-line

Nie czekaj! Już dziś kup produkty dostępne w sklepie on-line!
" title="" class="more">